ynet-logocars-logo
פנאי

קיה x-סיד - משפחתית על הגובה

למעשה מדובר בגרסת מוגבהת למשפחתית הקומפקטית קיה סיד. הרכב הפנאי הקוריאני נהנה ממראה מושך וקרבי יחסית, נוחות נסיעה גבוהה מהמקובל והתנהגות כביש משובחת ביחס לקטגוריה, בשני המקרים ברמה שאינה נופלת ממשפחתית קומפקטית ממוצעת. בגרסאות בכירות ויקרות יותר יש לוח מחוונים דיגיטאלי מרשים, אבל למעט הפריט הזה, סביבת הנהג סטנדרטית (מדי).