ynet-logocars-logo
משפחתית

מאזדה 3 - מכוונת גבוה

דור רביעי למשפחתית הקומפקטית של מאזדה מתאים עצמו לאסרטגייה של החברה הפוזלת לפרימיום. בהתאם העיצוב החיצוני מרשים, סביבת הנהג איכותית וגם תג המחיר גבוה מבעבר וכבר לא תראו אותה אצל חברות הליסינג כמו קודמותיה. המנוע נותר בנזין אטמוספרי וותיק, ולמרות הגדילה בממדים היא עדיין מהצפופות בקטגוריה ובעלת תא מטען צנוע.